Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Święto Pracy w Zgierzu

dodano 2017-05-01 20:17 w kategorii: Powiatowe

Jak co roku 1 maja, w Pasażu Solidarności w Zgierzu, odbył się więc z okazji Święta Pracy. W tym roku, pomimo silnego wiatru, pogoda dopisała.

Spośród zaproszonych gości na więc przybyła przewodnicząca SLD w województwie łódzkim Małgorzata Niewiadomska-Cudak, pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego SLD ds. powiatów Ryszard Kaczkowski, przewodnicząca Forum Równych Szans i Praw Kobiet w województwie łódzkim Małgorzata Batlińska-Szablewska oraz Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej Oddział w Zgierzu Mieczysław Witczak.

Obchody poprowadził tradycyjnie przewodniczący SLD w powiecie zgierskim Marcin Karpiński, który po przywitaniu gości i współorganizatorów oddał głos przewodniczącej SLD w województwie łódzkim.

Kolejnym punktem obchodów, było odczytanie przez sekretarza SLD w powiecie zgierskim, Łukasza Kubiaka, listu od Przewodniczącego SLD Włodzimierza Czarzastego i Sekretarza Generalnego SLD Marcina Kulaska do uczestników obchodów pierwszomajowych.

Po odczytaniu listu głos zabierali kolejno przedstawiciele współorganizatorów wiecu. Wśród nich przewodniczący SLD w powiecie zgierskim Marcin Karpiński, który apelował o jedność wobec dzielącej i poniżającej polityki PiS. Kolejnym mówcą była Grażyna Pisarska, która w imieniu OPZZ i ZNP mówiła o sytuacji w oświacie. Rafał Mamiński, Radny Powiatu Zgierskiego, przypomniał historię Święta Pracy, a Anna Chrostek, w imieniu Forum Równych Szans i Praw Kobiet w powiecie zgierskim, upomniała się o prawa kobiet. Głos zabrał także Zbigniew Zapart, były prezydent Zgierza mówił o korzyściach dla Polski płynących z członkostwa w Unii Europejskiej.

Na zakończenie delegacje przybyłe na więc złożyły kwiaty pod Słupem Pamięci, a uczestnicy wysłuchali hymnu Unii Europejskiej.

Po wiecu delegacja powiatowo-miejska SLD w Zgierzu udała się na grób Jerzego Nastalczyka, by złożyć kwiaty i oddać cześć zmarłemu w ubiegłym roku, zasłużonemu samorządowcowi i działaczowi SLD.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.